Warner Oland Academy

VERKSAMHET

 

1995 Utställning, föreläsning på hembygdsgården i Bjurholm.

CC filmer visas på Filmfestivalen i Umeå.

1996 WOA bildas. Wärner Öhlunds väg i Bjurholm invigs.

1997 Filmfinansiering beviljas och arbetet påbörjas

1998 Invigning av den nyrenoverade biografen, Warner Oland Cinema" i Bjurholm med plats för 102 personer.

Varumärket Wärner Oland registreras

1999 WOA har utställning och filmvisning på Nolia i Umeå.

Woa erhåller som gåva av Lennart Kjerrulf WO dödsmask och foton,från Bothnia Antiqua en serie frimärken från Guernsey, och en gammal projektor.

Utställning av WO i FOX studios i Sydney.

2004 "Kinesen från Bjurholm" premiärvisas i SVT.

Utställning på Bjurholms bibliotek och intervju i Radio Västerbotten.

Medverkar i Västerbottens läns "Kulturnedslag"

Erhåller kommunens PR-stipendium.

2009 "Kinesen från Bjurholm" visas på filmfestival i Beijing

2010 Medel beviljats från Leader UrNära till framtagning av ritningar för museum och minneslund

2011 Projektet slutfört

2011 Förbereder inför 2014 med evenemang.

2012 Inledande möten med nya intressenter för samarbete

Februari: Wokkshop i samarbete med Destination Bjurolm och Design Västerbotten.

Juni:nsökan beviljad till förstudie om teaterföreställning, bok, nätverksbyggande, samordning, finansiering. Projekttid till 31 juli 2013.

Augusti: WO är tribute star vid Capitolfest, Rome NY. Vi deltar och gör studieresa i Warners fotspår.

Medverkar i P4 Västerbotten.

 2013 Projekt Världens Värner avslutat