Warner Oland Academy

Projekt Världens Wärner

Warner Oland Academyn har ansökt och beviljats EU-medel via Leader URnära till en förstudie. Den syftar till att göra resercher, kostnadsberäkningar och söka möjliga finansieringar till en bok om Warner Oland och en teaterföreställning om hans liv. Det ingår även att göra en kostnadsberäkning för att söka finansiering till det planerade museet samt samla intresserade parter i ett gemensamt nätverk.

I projektgruppen ingår;

Anders Sjögren, Hans-Ola Stenlund och Anki Backlund.

Projektet ska vara avslutat 2012-12-30.

2012-03-19 En första träff har hållits med projektgruppen, Thom Palmen och WOA. Riktlinjer  har utarbetats för det fortsatta arbetet. Beslöts om nytt möte i mitten av april.

2012-03-22 Enligt information från Leader URnäras kontor är alla utbetalningar och handläggningar av beslut stoppade hos Länsstyrelsen. Detta beror på en pågående revision av Ekonomistyrningsverket. Det finns ingen information om när stoppet hävs. Det betyder att vårt projekt inte har beviljats hos Länsstyrelsen och vi kan därför inte ansöka om utbetalning.

Styrgruppen består av; Anders Karlsson, Region Västerbotten

                                           Robert Herrala, Västerbottens Teatern

                                           Thom Palmen, Bothnia Film

                                           Christina Friberg, Design Västerbotten

                                           Bodil Hennström, Bjurholms Bibliotek

                                           Jan Isaksson, WOA

                                           Lars Biström, WOA

                                            och projektgruppen.

2012-05-31 Ännu inget officielt beslut. Anders S. får i uppdrag att kolla arrangemanget inför USA-resan. Anki fortsätter söka samarbetspartners. Viktigt att se projektet som en helhet. Gruppen besöker platsen för det tänkta museet

2012-07-03 Projektet godkänt enligt tele Leader URnära.

2012-07-07 Biljetter o husrum bokat till Capitolfest.

2012-07-19 Planeringsmöte m projektgrupp

2012-07-26 Planeringsmöte m projektgrupp, resplan klar

2012-08-08 Avresa till Filmfesivalen Capitol Fest i Rome NY

2012-08-17 Hemkommen från USA. Tre dagars filmfestival, besök hos W. släkting Paul Oland,

graven, sommarhuset, Fort Lee, Sv-Am Museet. Möten med filmintresserade.

2012-10-04 Styrgruppsmöte med redogörelse för USA-resan. Beslut om att jobba vidare som planerat. Jan kontaktar Nyåkers Pepparkakor för ev. samarbete. Filmfestival?

2012-11-15 Styrgruppsmöte. Ekonomisk rapport efter delredoisning till URnära. Samarbete med River Stories. Kontakt söks med nya samarbetspartners (Swedish-American center). Träff med

K 14 i mitten av dec.

2012-12-06 Möte med K14, Fredrik Lindegren och Robert Tenevall. Delgivning av projektet i sin helhet. Genomgång av ekonomi för föreställning. Positivt bemötande från K14. Beslutar att styrgruppen snarast möts för fastställande av kontaktperson m K14 och ansökan.

2012-12-17 Styrgruppsmöte. Beslöts att Robert Herrala utses till kontaktperson till K14 och att projektgruppen arbetar med sina uppdrag och tar fram budget under januari. Ansökan senast sista februari 2013. 

2013-02-06 Styrgruppsmöte. Redogörelser av Hans-Ola, Anders och Anki om förstudiens resultat.

Synopsisar för föreställning och bok är klara, kontakter med ett antal föreningar för samarbete och nätverkande är gjorda, kostnadsberäkning av museum, utställning och minneslund är klara.

Nu ska projektet sammanställas för slutredovisning.

Nya ansökningar är påbörjade och ska vara inlämnade under februari månad.

 2013-04-18

Styrgruppsmöte där projektet slutredovisas. Resultatet av projektet är att Västerbottensteatern  beslutat att uppföra en föreställning om Warner Olands liv med primär den 24 november 2014. Hans-Ola skriver manus med början i höst. Eftersom nya ideer och ev. nya intressenter visat sig under förstudien ger gruppen ett förslag till styrelsen att museum och minneslund får anstå tills vidare. I anslutning till och marknadsföring av teaterföreställningen bistår WOA med material.