Warner Oland Academy

BAKGRUND

 

1996 bildades Warner Oland Academy i syfte att synliggöra en av Sveriges främsta kulturpersonligheter, Wärner Öhlund.

Wärner Öhlund föddes 1879 i Bjurholm,Västerbotten, men emigrerade redan som ung pojke tillsammans med familjen till Amerika. Där blev han under namnet Warner Oland skådespelare och översättare av bl a Strindberg till engelska. Han är ihågkommen för sina roller som den kinesiska detektiven Charlie Chan.

Warner Oland Academy (WOA) ämnar de närmaste åren publicera en bok, initiera en teaterpjäs, anlägga en minneslund och uppföra ett museum, en pagod i anslutning till hembygdsområdet i hemkommunen Bjurholm.  I pagoden planeras en permanentutställning.

Tidigare har WOA producerat en tv-dokumentär, "Kinesen från Bjurholm" som visats i SVT och på en Nordisk Film Festival i Beijing.

 

Värner Öhlund/Warner Oland föddes i Bjurholm den 3 oktober 1879. Emigrerade till Amerika. Utbildade sig till skådespelare, mest känd i rollen som Charlie Chan. Återvände till Bjurolm sommaren 1938, insjuknade och dog.